Våre tjenester

 

Vi tilbyr et komplett tjenestespekter innen økonomi og administrasjon

Våre moderne systemer tilrettelegger for en enklere regnskapshverdag for deg og din bedrift.

Våre kunder er i hovedsak:

  • Legesenter

  • Privatpraktiserende leger

  • Tannleger

  • Turnusleger

  • Fysioterapeuter

  • Kiropraktorer

  • Andre liberale yrker

Regnskapsførsel, årsregnskap og selvangivelse

Vi utfører alle typer tjenester innen økonomi, fra bokføring av bilag frem til et komplett ferdig årsregnskap med skattemelding og fastsettingsoppgaver. Herunder også månedlige eller ev. kvartalsvise rapporter til eier/driver/senter.

Lønnsadministrasjon og personal

Vi kjører lønn, skatt- og avgiftsoppgjør, feriepenger, lønnsoppgaver, dvs. alt innen området lønn. Vi kan også bistå med rådgivning innen personalområdet, forsikringer og pensjonsordninger for ansatte. Ansettelser og personaladministrasjon for legesenter m.fl.

Skatt og skatterådgivning

Vi kan tilby tjenester innenfor skatt, avgift og økonomi generelt. Vi bistår med budsjettering, lånesøknader, vurderinger av selskap og selskapsform m.m. Avtaleverk for legesenter, samarbeidsavtaler, internavtaler, vikaravtaler m.m. Arv og generasjonsskifte.

Leie og utleie – omsetning av praksiser

Vi bistår med å leie ut og omsette legepraksiser, samt skaffe ledige praksiser for kjøper ev. leietaker.

Bistand med utarbeidelse av avtaler og kontrakter, samt markedsvurdering , markedsføring og finansieringsbistand m.m.

Privatisering av legesenter

Vi arbeider også innenfor privatisering av kommunale legesenter. Stadig flere legesenter privatiseres, og vi har lang erfaring med prosessene rundt dette. Vi bistår også med vurdering og planlegging av ulike driftsmodeller, og bistår i forhandlingene mellom kommunen og legene. Utarbeider rammeavtaler mellom senter og kommunen, bistår med etablering, ansettelsesprosessen og igangsetting av senteret.

Kurs og foredrag

Vi er gjesteforelesere på kurs eller seminarer i forbindelse med turnusleger, leger under spesialisering og andre leger. Dette er kurs innenfor regnskap og økonomi, skatt, organisasjonsformer, legen som arbeidsgiver og flere andre tema. Vi kan også arrangere kurs på oppfordring. Ta kontakt for mer informasjon.

Mer utførlige opplysninger både om tjeneste og pris, sendes på forespørsel. Vi ønsker deg og ditt firma hjertelig velkommen til et for begge parter godt og utbytterikt samarbeide.

Opprettelse eller endringer av selskap

Vi bistår med opprettelse av firma og eventuelle endringer av disse. Vi kan bistå med å analysere om det det er lønnsomt for din bedrift å endre selskapsform fra for eksempel enkeltpersonforetak til AS. Vi har i tillegg lang erfaring i å bistå med fisjoner og fusjoner av selskap der flere parter ønsker å gå sammen eller skille lag.

Ønsker du å bli kunde?

Vennligst fyll inn navn, e-post og telefonnummer.
Vi tar kontakt med deg så snart som mulig

hCaptcha